TEM: Työryhmä selvittämään ydinjätehuollon yhteistyötä

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM kertoo tiedotteessaan, että ministeriö asettaa työryhmän selvittämään ydinjätehuollon yhteistyötä.

TEM kertoo elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen tavanneen ydinvoimayhtiöiden edustajat Helsingissä 13.3.2012. Kokouksessa käytiin läpi hallituksen näkemykset siitä, kuinka yhtiöiden tulisi edetä käytetyn ydinjätteen loppusijoituksen suunnittelussa ja eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa.

Tiedotteessa elinkeinoministeri Häkämies kertaa ydinenergialaissa mainittuja toiminnan lähtökohtia. Lain mukaan ministeriö voi määrätä jätehuoltovelvolliset hoitamaan jätehuoltotoimenpiteitä yhteisesti, jos siten voidaan lisätä turvallisuutta, pienentää merkittävästi kustannuksia tai jos muut painavat syyt sitä vaativat. Häkämies kertoo tiedotteessa, että syitä voivat olla esimerkiksi ympäristö­vaikutusten pienentäminen tai yhteiskunnan kokonaisetu.

Fennovoiman pitää vuoteen 2016 mennessä esittää TEMille ympäristövaikutusten arviointiohjelma omasta käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksesta tai sopimus ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa.

Loppusijoitusvaihtoehtojen vertailussa tutkitaan turvallisuuteen, kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin liittyviä asioita. TEMin mukaan loppusijoitusvaihtoehtojen vertailua varten tarvitaan tietoa kahden erillisen tilan rakentamisesta ja suunnitteilla olevien tilojen nykytilasta ja laajentamisesta.

TEM asettaa asian jatkokäsittelyä varten työryhmän ohjaamaan ydinvoimayhtiöiden yhteistä selvitystä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen vaihtoehdoista. Puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Herkko Plit ja sihteerinä neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti. Teollisuuden Voima, Fortum Power and Heat, Fennovoima sekä Posiva asettavat kukin työryhmään kaksi edustajaa.

Työryhmän tehtävänä on kerätä olemassa oleva aineisto eri vaihtoehtojen vertailua varten, toteuttaa tarvittaessa loppusijoitusvaihtoehtojen alustava vertailu ja antaa suosituksia työn jatkamiseksi. Työryhmä aloittaa työnsä välittömästi ja raportoi ministeriölle työnsä tuloksista kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lue TEMin alkuperäinen tiedote.