TEM: Hallitus kehottaa ydinjätehuoltovelvollisia yhteistyöhön

Maan hallitus kehottaa ydinjätehuoltovelvollisia yhteistyöhön, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö TEM tiedotteessaan.

Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen mukaan tämä on hallituksen viesti alan toimijoille siitä, että ydinjätteen loppusijoituksen tekniset selvitykset tulee tehdä puolueettomasti, minkä jälkeen on johtopäätösten aika.

Ministeri Häkämiehen mukaan yhteistyöhön on pystyttävä, jos selvitykset osoittavat, että yhteinen ratkaisu on mahdollinen, kokonaistaloudellinen ja turvallisuuden kannalta paras vaihtoehto.

Asiaa käsiteltiin hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 28. helmikuuta. Kokouksessa todettiin TEMin tiedotteen mukaan, että hallitus on valmis tarvittaessa käyttämään ydinenergialain 29 §:n mukaista määräämismahdollisuutta, jotta Posivan ja sen omistajien sekä Fennovoiman ydinjäteyhteistyö varmistetaan.

Ydinenergialain 29 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö voi määrätä eri jätehuoltovelvolliset hoitamaan jätehuoltotoimenpiteensä yhteisesti, jos siten voidaan lisätä turvallisuutta tai pienentää merkittävästi kustannuksia tai jos muut painavat syyt sitä vaativat. Jos pykälää sovelletaan, tarkoittaa se että Fortum Power and Heat ja Teollisuuden Voima määrättäisiin yhteistyöhön Fennovoiman kanssa, kertoo TEM.

Ministerivaliokunnan linjauksien mukaisesti TEM edellyttää, että osapuolet aloittavat yhteisen loppusijoituksen vaatimat selvitykset.

Posiva suunnittelee ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkaa Eurajoen Olkiluotoon, jonne sijoitettaisiin Posivan omistajien Teollisuuden Voiman ja Fortumin yhteensä kuuden ydinvoimalaitosyksikön käytetty ydinpolttoaine. Posiva on jättämässä rakentamislupahakemuksensa valtioneuvostolle kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Fennovoima sai vuonna 2010 periaatepäätöksen, johon sisältyy ehto, että yhtiön on vuoteen 2016 mennessä esitettävä TEMille sopimus ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa tai oman loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, kertaa TEM.

Lue TEMin alkuperäinen tiedote täältä.