Fennovoiman kommentit Rosatomin lausuntoon koskien riidanratkaisulautakunnan suositusta

Helsinki 15.12.2022

Fennovoima päätti huhtikuussa 2022 Fennovoiman ja RAOS Projectin (RAOS) välisen Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen laitostoimitussopimuksen RAOS:n merkittävien viivästysten ja sopimusrikkomuksen vuoksi. Fennovoiman päättäessä sopimuksen hanke oli ollut käynnissä kahdeksan vuotta eikä hanke ollut edennyt edes suunnitteluvaiheesta rakennusvaiheeseen ja hanke oli vähintään kymmenen vuotta myöhässä.

Laitostoimitussopimuksen perusteella muodostettu riidanratkaisulautakunta (DRB) antoi 12.12.2022 suosituksen osapuolten väliseen riitaan liittyen Fennovoiman laitostoimitussopimuksen irtisanomiseen ja irtisanomisesta johtuviin vaatimuksiin. DRB on laitostoimitussopimuksen nojalla perustettu elin, joka antaa suosituksia osapuolten välisistä riita-asioista nopeutetussa menettelyssä.

DRB:n suositus ei ole lopullinen eikä sitova, ja molemmat osapuolet ilmoittivat tyytymättömyydestä pian sen antamisen jälkeen. Fennovoima on tämän jälkeen aloittanut kansainvälisen välimiesmenettelyn RAOS Projectia vastaan vaatien korvauksia, joihin Fennovoimalla on oikeus laitostoimitussopimuksen päättämisen perusteella.

Fennovoima comments on Rosatom statement regarding dispute review board recommendation

Helsinki 15.12.2022

In April 2022, Fennovoima terminated the EPC Contract between Fennovoima and RAOS Project (RAOS) for the supply of the Hanhikivi 1 nuclear power plant as a result of RAOS’ extensive delays and its material breach of contract. At the time Fennovoima terminated the Contract – eight years into the Project – the Project had still not even proceeded from the design phase to the construction phase and had accrued delays, at a minimum, of almost a decade.

On 12 December 2022, the Dispute Review Board (DRB) constituted under the EPC Contract issued a Recommendation with respect to a dispute between the Parties concerning Fennovoima’s termination of the EPC Contract and its claims arising from the termination. The DRB is a body constituted under the EPC Contract to issue recommendations on disputes between the parties on an expedited basis.

The DRB’s Recommendation is neither final nor binding, as both Parties submitted notices of dissatisfaction shortly after it was issued. Fennovoima has since initiated international arbitration proceedings against RAOS Project to recover the amounts to which it is entitled following its termination of the EPC Contract.

%d bloggers like this: