Fennovoima vaatii Rosatomilta vahingonkorvauksia

Fennovoima selventää yhtiön ajankohtaista tilannetta liittyen viimeaikaiseen mediajulkisuuteen

Fennovoima ilmoitti 2.5.2022 päättäneensä Hanhikivi 1 -voimalan laitostoimitussopimuksen RAOS Projectin kanssa johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa hanke.

Yhtiö on myös päättänyt sopimuksen ydinpolttoaineen toimittamisesta Rosatomin tytäryhtiön TVELin kanssa.

Hanhikivi 1 -rakennuslupahakemuksen Fennovoima perui 24.5.2022.

Näiden toimenpiteiden seurauksena yhtiö käynnisti koko henkilöstöä koskeneet muutosneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen 21.6.2022. Henkilöstön vähennykset toteutetaan vuoden 2022 aikana siten, että yhtiöön jää lopulta alle 10 työntekijää.

Tämän lisäksi Fennovoima on käynnistänyt useita välimiesmenettelyjä ja muita oikeudellisia menettelyjä eri Rosatom-yhtiöitä vastaan ja vaatinut vahingonkorvauksia viivästyksistä, kyvyttömyydestä toimittaa projekti sekä muista tilanteeseen liittyvistä seuraamuksista. Vahingonkorvausvaatimusten yhteismäärä on tällä hetkellä yhteensä lähes 2 miljardia euroa.

On mahdollista, että Rosatom- yhtiöt nostavat vastakanteita Fennovoimaa vastaan. Toistaiseksi laitostoimitussopimuksen päättäminen ei ole johtanut Fennovoimaa vastaan käynnistettyihin välimiesmenettelyihin.

Fennovoima claims damages from Rosatom

Fennovoima clarifies the status of its activities following recent media coverage.

On 2nd May 2022, Fennovoima announced that it had terminated the EPC contract of plant delivery with RAOS Project due to RAOS Project’s significant delays and inability to deliver the project.

Fennovoima also terminated the agreement with Rosatom subsidiary TVEL for delivery of nuclear fuel.

On 24th May 2022, Fennovoima withdrew the Hanhikivi 1 nuclear power plant Construction License Application.

Fennovoima initiated change negotiations concerning its entire personnel. The change negotiations ended on 21 June 2022. Staff reductions to be implemented during 2022 will reduce headcount from 356 employees to less than 10 employees.

Additionally, Fennovoima has initiated several arbitrations and other proceedings against various Rosatom entities to claim compensation for damages arising out of the delays and inability to deliver the project and related issues. Fennovoima’sclaims currently amount to almost EUR 2 billion.

There are indications that Rosatom entities will have counterclaims against Fennovoima. So far, no arbitration proceedings have been initiated against Fennovoima as a consequence of the termination of the EPC Contract.

%d bloggers like this: