Fennovoima supistaa toimintojaan voimakkaasti

Fennovoima käynnisti 10.5.2022 koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, jotka päättyivät 21.6. Neuvotteluiden tuloksena Fennovoima supistaa toimintojaan voimakkaasti. Henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden 2022 aikana. Ennen henkilöstövähennyksiä Fennovoimalla on 356 työntekijää ja vuoden 2023 alussa alle 10 työntekijää.

Fennovoiman henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Fennovoima tiedotti peruvansa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen 24.5.2022. Tätä ennen yhtiö päätti voimalaitosta koskevan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa johtuen hankkeen viiveistä ja laitostoimittajan kyvyttömyydestä toimittaa laitos sekä laitostoimittajan kyvyttömyydestä lieventää Ukrainan sodan aiheuttamia riskejä. Fennovoima on purkanut myös polttoainetoimitussopimuksen Rosatomin tytäryhtiö TVEL:in kanssa.

Päätösten seurauksena Fennovoima aloitti 10.5. koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, jotka päättyivät 21.6. Neuvotteluiden tuloksena Fennovoima supistaa toimintojaan voimakkaasti. Henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden 2022 aikana. Ennen henkilöstövähennyksiä Fennovoimalla on 356 työntekijää ja vuoden 2023 alussa alle 10 työntekijää.

“Me kaikki tulimme Fennovoimalle toteuttamaan Hanhikivi 1 projektin ja rakentamaan ydinvoimalan Suomen yleisen edun vuoksi.  Se, että jouduimme lopettamaan projektin, oli vääjäämätöntä ja tiedän, että tällä päätöksellä on vaikutuksia meihin kaikkiin. Me kaikki tunnemme surua ja murhetta projektin päättymisestä. Haluan kiittää kaikkia Fennovoimalaisia heidän sitoutumisestaan ja ammattimaisesta asenteestaan. Uskon ja toivon, että te kaikki tulette onnistumaan uusien haasteiden löytämisessä”, sanoo toimitusjohtaja Joachim Specht.

Vuonna 2023 Fennovoima keskittyy ylläpitämään Hanhikivi 1 -työmaata sekä valmistautuu todennäköisiin juridisiin prosesseihin liittyen hankkeen päättämiseen laitostoimittajan kanssa.

Fennovoima cuts its activities significantly

On 10 May 2022, Fennovoima started the change negotiations, concerning its entire personnel. The change negotiations ended on 21 June. As a result of negotiations, Fennovoima will significantly reduce its operations. Staff terminations will be implemented during 2022. Before the reductions Fennovoima has 356 employees and at the beginning of 2023 Fennovoima will have less than 10 employees.

On 24 May 2022, Fennovoima Oy withdrew the construction license application concerning the Hanhikivi 1 nuclear power plant. Earlier, Fennovoima terminated the EPC contract concluded with the Russian plant supplier RAOS Project due to RAOS Project’s significant delays and inability to deliver the project and mitigate the risks related to the war in Ukraine. Fennovoima has also terminated the agreement with Rosatom subsidiary TVEL for the fuel delivery.

As a result of the decisions, Fennovoima kicked off change negotiations concerning its entire personnel. Change negotiations ended on 21 June 2022. As a result of negotiations, Fennovoima will significantly reduce its operations. Staff terminations will be implemented during 2022. Before the reductions Fennovoima has 356 employees and at the beginning of 2023 Fennovoima will have less than 10 employees.

“We all joined Fennovoima to deliver the project and to build this nuclear power plant for the good of Finland. The fact that we had to abandon the project was unfortunately inevitable and I know that all of us are affected by this decision and yes, we all feel sadness and sorrow that it had come to an end. I want to thank everyone in Fennovoima for their commitment, dedication and professional attitude and I am sure you all will find successfully new challenges accompanied with my best wishes,” says Joachim Specht, CEO.

In 2023, Fennovoima will focus on maintaining the Hanhikivi 1 construction site and preparing for probable legal processes related to the termination of the EPC contract with the plant supplier.

%d bloggers like this: