Fennovoima on päättänyt Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa

Fennovoima on päättänyt RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhikivi 1 -hanke. Viime vuosien aikana toimittajan merkittävät viivästykset ovat jatkuneet ja kasvaneet. Sota Ukrainassa on pahentanut hankkeen riskejä, joita RAOS Project ei ole kyennyt ehkäisemään.

Fennovoima on päättänyt RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen.

Käytännössä laitostoimitussopimuksen päättäminen tarkoittaa, että yhteistyö RAOS Projectin kanssa on päättynyt välittömin vaikutuksin, ja sekä suunnittelu- ja lisensointityö että työt Hanhikivi 1 -työmaalla RAOS Projectin kanssa päättyvät.

“Valitettavasti laitostoimituksen päättämisellä arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia Fennovoiman työntekijöihin. Vaikutusten arvioidaan koskevan lisäksi kaikkia toimitusketjun toimijoita ja Pyhäjoen aluetta. Päätavoitteenamme on tukea henkilöstöä pitämällä heidät ajan tasalla tilanteesta ja toimia tiiviissä yhteistyössä henkilöstömme ja luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi ylläpidämme työmaa-aluetta”, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht.

“Laitostoimituksen päättämistä RAOS Projectin kanssa ei ole tehty kevyin perustein. Näin suuressa hankkeessa on merkittäviä ja monisyisiä näkökulmia, ja hankkeeseen liittyvät päätökset tehdään aina huolellisen harkinnan perusteella. Ymmärrämme täysin päätöksen vaikutukset, ja teemme parhaamme niiden hallitsemiseksi”, sanoo Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä.

Fennovoima has terminated the contract for the delivery of the Hanhikivi 1 nuclear power plant with Rosatom

Fennovoima has terminated the EPC contract of plant delivery with RAOS Project due to RAOS Project’s significant delays and inability to deliver the project. There have been significant and growing delays during the last years. The war in Ukraine has worsened the risks for the project. RAOS has been unable to mitigate any of the risks.

This means, that cooperation with RAOS Project is terminated with immediate effect and both the design and licensing work and works at the Hanhikivi 1 site with RAOS project end.

“Unfortunately, the termination of the EPC contract is estimated to have a significant employee impact in Fennovoima and is expected to impact also the supply chain companies and Pyhäjoki region. Our main objective is to support our employees by keeping them informed and work in close cooperation with both our employees and employee representatives. In addition, we focus on preserving the site”, says Joachim Specht, Fennovoima’s CEO.

“The decision to terminate the EPC contract with RAOS Project is not made lightly. In a such a large project there are significant complexities and decisions are made only after thorough considerations. We fully acknowledge the negative impacts and do our best to mitigate those”, says Esa Härmälä, chairman of the Board.

%d bloggers like this: