Työmaa-info

Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Alla oleva video ja kuvagalleria tarjoavat nopean silmäyksen työmaan maisemiin.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 220 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 554 yritystä, joista 514 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt yli 2 600 henkilöä. Voimalaitoksen rakentaminen alkaa, kun Fennovoima on saanut ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. Enimmillään ydinvoimalaitosta rakentaa noin 4000 henkilöä.

Urakoitsija-alue

Kulkulupa

Tulokoulutus

Työmaavierailut


 

Työmaan ilmoitukset

15.8.2017

Murskaustoiminta työmaalla

Hanhikivi 1 -työmaalla on alkanut elokuussa uusi työvaihe, jossa murskataan Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta. Urakoitsijana toimii Titan-2:n aliurakoitsija Tallqvist Infra Oy.

RAOS Project Oy on tehnyt Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen, joka kattaa murskaustyöt, jotka eivät kuulu ympäristöluvan mukaisiin työskentelyaikoihin. Ilmoituksen mukaisesti murskausta voi tehdä arkipäivisin maanantaista klo 6:00 perjantaihin klo 18:00. Työskentelyaika on maanantain ja tiistain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön. Viikonloppuisin yömurskausta ei tehdä.
Yöaikaista murskausta tehdään kausittain tarpeen mukaan.

Lähialueen asukkaita on tiedotettu murskaustoiminnasta kirjeitse. Meluilmoituksen alaisista yömurskauskausista tiedotetaan viikko etukäteen tällä sivulla. Tieto on mahdollista saada myös sähköpostitse. Voit liittyä postituslistalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen pyhajoki@fennovoima.fi.

23.8.2017 alkanut yömurskauskausi on päättynyt 17.11.2017

Pysyvät ilmoitukset

Liikkumis- ja oleskelurajoitus

Hanhikiven niemen työmaa-alueella on sisäministeriön asettama liikkumis- ja oleskelurajoitus. Rajoitusalue kattaa sekä Fennovoiman omistamat maa-alueet että työmaa-alueeseen rajoittuvan vesialueen. Rajoituksen tarkoituksena on turvata työmaa-alueen toimintaa ja siellä olevaa omaisuutta sekä suojata ulkopuolisia ja kohteessa työskenteleviä ihmisiä. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon.

Ilmailukielto Hanhikiven niemellä

Ilmailu Hanhikiven niemen työmaa-alueella on kielletty valtioneuvoston asetuksella. Ilmailukieltoalue käsittää Hanhikiven niemen aidatun työmaa-alueen sekä ympäröivät maa- ja vesialueet työmaan välittömässä läheisyydessä. Ilmailu on sallittu ainoastaan tulevan Hanhikivi 1 -voimalaitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvänä.